Qatar NEAR Season Final (ox)

(Publiceras av SG senare)

Täby                 50 000 kr            1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 65.
Vikt: Aktuellt handicaptal 3-åriga, äldre + 5 kg.