Qatar NEAR September Mile

Jägersro                 60 000 kr         1730 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 75.
Vikt: Aktuellt handicaptal, 4-åriga – 0,5 kg.