Qatar NEAR Spring Cup

Klampenborg                 30 000 DKK              1800 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 75.
Vikt: Aktuellt handicaptal, 4-åriga – 3 kg.