Qatar NEAR Summer Mile (ox)

Göteborg                          60 000 kr                   1600 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 75.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga – 1 kg, äldre +/-0.