QUEEN ANNE MEMORIAL (ox max 65)

QUEEN ANNE MEMORIAL (ox max 65) 0 kr 1200 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm dagen högst 65, alt. inget handicaptal
Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2023 2 kg.