Red Baron Mile (ox)

Jägersro, Sverige. Distans 1730 dt.

28 500 kr.
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. 4-åriga och äldre som på anmälningsdagen har högst 65 i handicaptal (alternativt inget).  3- och 4-åriga hästar har förtur.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 oktober 2013 insprungen summa av 8 000 kr 1 kg.