Romele araber sprint (67)

Romele araber sprint (67) 40.000 kr 1200 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 17 kg, äldre 15 kg.