Samir Sprint (ox)

Samir Sprint (ox)         30 000 kr    1400 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med på anmdagen högst 55 i hcptal, eller inget.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 59,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 oktober 2015 insprungen summa av 10 000 kr 1 kg t o m 6 kg.