Scandinavian Arabian Cup

Täby         30 000 kr            1600 dt

För 4-åriga och äldre Skandinavienfödda hästar av arabisk fullblodsras som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 55, alternativt inget.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger (livs) 2 kg.