Shades of Dawn Mile

Täby 2015-01-04 Shades of Dawn Mile 1600 dt

25 000 kr.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 60, alternativt inget hcptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 60,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 januari 2014 insprungen summa av 10 000 kr 1 kg.
Anmavg: 200. Startanmavg: 100 kr