Shades of Dawn Mile (ox)

Shades of Dawn Mile (ox)      35 000 kr      1600 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 65, alternativt inget.
Vikt: 4-åriga 55 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 april 2015 insprungen summa av 10 000 kr 1 kg t o m 8 kg.