Stockholm Arabian Cup (Gr3PA)

Täby, Sverige. Distans 2000 dt.

120 000 kr.
Prissummefördelning 50-25-10-7-5-3%
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 3-åriga 52 kg, 4-åriga 59,5 kg, äldre 60,5 kg. Ingen viktlättnad för ryttare.
Tillägg: Segrat Gr2PA 2 kg, Gr1PA 4 kg.
Anmäl med rätt vikt.
Anmavg: 400 kr. Startanmavg: 1000 kr.