Stockholm Arabian Cup (Gr3PA)

Täby       120 000 kr        1950 gr
Prissummefördelning 50-25-10-7-5-3 %

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 3-åriga 52 kg, 4-åriga 59,5 kg, äldre 60,5 kg. Ingen viktlättnad för ryttare.
Tillägg: Segrat Gr2 PA 2 kg, Gr1PA 4 kg.