THE UAE EMBASSY TROPHY – INSTÄLLT

THE UAE EMBASSY TROPHY (ox) 120.000 kr 1200 gr
Prissummefördelning 60.000-30.000-12.000-8.400-6.000-3.600 kr.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 0,5 kg.