The UAE Embassy Trophy (ox)

The UAE Embassy Trophy (ox)      90 000 kr    1600 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt hcptal 4-åriga – 6,5 kg, äldre – 5 kg.