Kallelse till Årsmöte

Årsmötet kommer avhållas lördagen den 18 mars med start kl. 14.00 i Nässjö. Mera formell inbjudan och dagordning kommer längre fram.
Medlemsavgiften, om du inte redan har betalat den, är för 2017, 300 kronor för enskild medlem, 350 kronor för stuteri/familj.
Betalas till SARA:s PlusGiro 29 61 79-5.