Korrigeringar och tillägg propositioner

Jä-200909-8
8. Emirates Breeding Program
I (ox max 60) 40.000 kr 1600 dt
Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst.
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen max 60, alt inget handicaptal
Vikt: 3-åriga 53,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 september 2019 2 kg.

BP-200913-9 LILL SHAM CUP Prissumma 80.000 kr, underlag gräs

GG-201003-9 – OBSERVERA NYINSATT LOPP
9. Emirates Breeding Program II (ox max 60) 40.000 kr 1400 gr

Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 60, alt inget handicaptal
Vikt: 3-åriga 54,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 oktober 2019 2 kg.

BP-201007-8
8. PARTEROS MINNE – ARABHÄSTHANDICAP (62) 40.000 kr 2100 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 3-åriga minus 18,5 kg, 4-åriga 11 kg, äldre 10 kg.

Jä-201104-5
5. Emirates Breeding Program III (ox max 65) 40.000 kr 1730 dt

Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 65, alt inget handicaptal
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2019 2 kg.

BP-201129-8
8. Emirates Breeding Program IV (ox max 65) 40.000 kr 1200 dt

Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 65, alt inget handicaptal.
Vikt: 3-åriga 55,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2019 2 kg.