Kvinnliga lärlingar i storlopp på Klampenborg i augusti

6 augusti rids HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship med 148 000 danska kronor i prispengar. Loppet är en sprint över 1400 meter, för särskilt inbjudna kvinnliga lärlingar.

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras, med vikten 57 kg och inga viktlättnader. Däremot tillägg: För varje fr o m 1 januari 2015 vunnet lopp med en prissumma på 35 000 danska kronor eller mer 2 kg. Max 6 kg.
Anmavg: 350 DKK. Startanmavg: 1 250 DKK.