Mer info ÅM 14 mars 2020

Plats: Konferenslokal på Teo-Kyl Sweden AB, Enhörningsvägen 3, 281 43 Hässleholm
Tid: 15.00

Vi kommer gå igenom det gångna galoppåret, spåna om framtiden, och utse nya styrelseposter, så kom och påverka och ta del av information. Dagordning och valberedningens förslag kommer att publiceras på föreningens websida www.arabgalopp.com senast den 7 mars.

Årsmötet är öppet för alla men endast betalande medlemmar har rösträtt om omröstning skulle inträffa. Medlemsavgiften, om du inte redan har betalat den, är för 2020, 300 kronor. Betalas till SARA:s PlusGiro 29 61 79-5.

Efter årsmöte och konstituerande styrelsemöte bjuds det på lättare förtäring och priser för för årets prestationer 2019 kommer att delas ut.

Då det ska köpas in fika till mötet och mat önskar vi att ni anmäler intresse till My Åberg,
[email protected] senast den 10 mars.