Nalles tips till Qatar NEAR-lopp på söndag

På söndag springer araberna om Qatar NEAR November Mile. Loppet är en handikap och går över Jägersros 1730 m som lopp 6 (V5-2) med 7 till start.
Då varken Neira Royal eller Bisht är ute över optimal distans och El dor Pribot ännu tycks lite för kort i rocken bör loppet ligga mellan Pamills Lipse, Maaloof, Winston Rocket och Niraan.
Senast Maaloof och Winston Rocket möttes var över 1730 på Jägers med Maaloof 6 lgdr före i mål under nästan identiska viktförhållanden. Att veteranen sedan var bland köhästarna i Stockholm Cup är det inte så mycket att orda om, men han har inte vunnit under två säsonger och gången innan de två möttes var han långt efter Winston på Täby, också under snarlika viktförhållanden. Maaloof brukar gå bra på Jägers, men på det stora hela har Winston den stabilare formkurvan, så dagsformen lär avgöra.
I sin senaste start var Winston 1½ lgd efter Pamills Lipse på Klampenborg. Hon fungerar dock också på dirt och då hon inte hunnit få på sina 2 kg för segern och Winston går med 1 kg övervikt, står hon nu detta kilot bättre till. Samtidigt visar hennes formrader överlag en lite vassare form. Hon har i skymundan gått lika med flera av våra de bästa vid ett par tillfällen, men två resor från Stockholm inom en veckas tid kan ta ut sin rätt.
Niraan har också gått lika med flera av de bästa, men har då hållit sig längre framme i resultatraden som tvåa-trea till hästar som Labwah, Ghallab, Al Janoob och Macallan. Hon går som en klocka för tiden och hon måste ha en riktigt bra möjlighet.

/NALLE