Notering om årsmöte

Årsmötet kommer att hållas lördagen 25 mars.
Plats och klockslag är ännu inte fastställt.

Vi skulle vilja att alla som önskar delta gör en förhandsanmälning (ej bindande) och meddelar om man kan tänka sig att delta om årsmötet avhålls i Stockholm, Göteborg eller Skåne. Detta skulle vi vilja få reda på de närmaste 2 veckorna (t.o.m. 12 februari) så vi kan fortsätta arbetet med att hitta lämplig lokal.

Det kommer mest troligt att finnas möjlighet att deltaga på årsmötet digitalt via TEAMS om någon har önskemål om detta.

Oavsett ort kommer SARA att bjuda på fika i samband med mötet och betalande medlemmar på en middag efteråt och vi hoppas att så många som möjligt vill och kan komma för att spåna 2023 och ha en kul stund tillsammans!

Vänligen inkom med era önskemål till [email protected] eller [email protected].

HAR DU BETALAT DIN MEDLEMSAVGIFT?
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs ett medlemskap.
Det kostar 300:-/år att vara medlem. Sätt in pengarna på plusgiro 29 61 79-5 märkt med ditt namn.

/Styrelsen