Preliminära propositioner april-maj

Tävlingsdatum: 210414 – BRO PARK
ARABHÄSTLÖPNING 0 kr 1400 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 63, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger 2 kg.
Lättnad: Ej startat 2 kg

Tävlingsdatum: 210418 – BRO PARK
ARABHÄSTHANDICAP (Hcp III) 0 kr 1200 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Handicap III (64-52 kg)

Tävlingsdatum: 210428 – BRO PARK
ARABHÄSTLÖPNING 0 kr 2100 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 56,5 kg, äldre 61 kg.
Tillägg: För varje seger 2 kg.
Lättnad: Ej startat 2 kg.

Tävlingsdatum: 210502 – JÄGERSRO
ARABHÄSTLÖPNING (max 59) 0 kr 1730 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 59, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 55 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2020 2 kg.

Tävlingsdatum: 210512 – JÄGERSRO
ARABHÄSTHANDICAP (III) 0 kr 1600 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Handicap III (64-52 kg)

Tävlingsdatum: 210516 – GÖTEBORG
ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 0 kr 1200 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 55,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2020 2 kg.

Tävlingsdatum: 210530 – GÖTEBORG
ARABHÄSTLÖPNING (ox max 65) 0 kr 1600 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 55,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2020 2 kg.