Tävlingsdagen den 7 maj i Göteborg flyttas fram

Saxat från SG:
P g a den sena och kalla våren, vilket hämmat gräsets tillväxt, kommer den planerade tävlingsdagen den 7 maj att flyttas fram, troligen till juni månad.

Vi hoppas alla har förståelse för att vi inte vill äventyra gräsbanan i Göteborg inför säsongen, säger Kjell Eriksson anläggningschef på Svensk Galopp. Första tävlingsdag i Göteborg blir istället Familjedagen den 21 maj.

Nya propositioner och datum för den framflyttade tävlingsdagen kommer att publiceras inom kort.