EMIRATES BREEDING PROGRAM III (ox max 63)

EMIRATES BREEDING PROGRAM III (ox max 63) Bonuspremie 10.000 kr
40.000 kr 1600 dt
till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm dagen högst 63, alt inget handicaptal.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger from 1 november 2023 2 kg.