ARABHÄSTLÖPNING

OBS! KOMMER ÖPPNAS FÖR 3-ÅRINGAR,  VIKTÄNDRING KOMMER
ARABHÄSTLÖPNING (ox max 63) 40.000 kr 1400 gr För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 63, alt som saknar handicaptal. Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger from 1 juli 2020 2 kg.
Anmälan: måndag 5 juli före kl 14.00
Vikter: onsdag 7 juli före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 8 juli före kl 09.30