Information från Årsmötet

SARA avhöll sitt årsmöte tidigare idag, 25 mars, på Burgårdens konferenscentrum i Göteborg.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för SARA 2023 godkändes.
Den största förändringen är att vår sedan länge aktiva styrelseledamot, Nils Rosenkjaer, har valt att avgå. Hans skor kommer fyllas av Roland Ask som gått upp från suppleantpost till ordinarie ledamot.
Som ny i styrelsen hälsar vi Marcus Klang välkommen, som valdes in som suppleant på 1år.

Antal styrelseledamöter utöver ordförande 2023:
Ordinarie styrelseledamöter:
My Åberg Omval (2023-2024)
Charlotte Goss Omval (2023-2024)
Johanna Brandh Omval (2023-2024)
Roland Ask Fyllnadsval (2023)
Ej uppe för omval:
Ordförande Bodil Blomqvist (2022-2023)
Camilla Nilsson (2022-2023)


Suppleanter:
Johanna Eriksson Omval (2023-2024)
Marcus Klang Fyllnadsval (2023)

Revisor: Kerstin Kimfors – Omval (2023)
Revisorssuppleant: Gert-Åke Åberg – Omval (2023)
Valberedning 2023: Stig Pilroth, Sammankallande
Göran Eriksson

Det hade inte inkommit några motioner och mötet avhölls snabbt och effektivt.
Direkt efter SARAs årsmöte höll GGS (Göteborgs galoppsällskap) sitt årsmöte och efter det höll sällskapen tillsammans middag på Resturang Danilo, ett stenkast från konferenslokalen.

I samband med ÅM delades även priser ut till årets champions, dessa presenteras i ett separat inlägg.