Kort från årsmötet

SARA avhöll sitt årsmöte d. 14’de mars 2020 och styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Bodil Blomqvist (ordförande /kassör)
Nils Rosenkjær (vice ordförande)
My Åberg (sekreterare)
Camilla Nilsson (ord. ledamot)
Charlotte Goss (ord. ledamot)
Annelie Eriksson (ord.ledamot)
Mimmi Jarl (suppleant)
Gert-Åke Åberg (suppleant)

Stig Pilroth (valberedning ; sammankallande)
Roland Ask (valberedning)

Till ”Årets” hedrades:
Kerstin Kimfors och Ove Håkansson (uppfödare)
Maria Hagman (tränare)
Elione Chaves (jockey)
Djelano (rookie)
Cleopathre (sto/märr)
Macallan (hingst/vallack)