Information från årsmötet

SARA avhöll sitt årsmöte digitalt via TEAMS den 21’de mars 2021.

Styrelsens ordinarie ledamöter förblir oförändrade då både My Åberg, Charlotte Goss och Annelie Eriksson blev omvalda på 2år. Däremot fick vi 2 nya suppleanter. Idag ser styrelsen ut som följande:
Bodil Blomqvist (ordförande /kassör)
Nils Rosenkjaer (vice ordförande)
My Åberg (sekreterare)
Camilla Nilsson (ord. ledamot)
Charlotte Goss (ord. ledamot)
Annelie Eriksson (ord.ledamot)
Marie Cederbom (suppleant)
Roland Ask (suppleant)

Revisor samt revisorssuppleant blev Kerstin Kimfors & Gert-Åke Åberg
Vaberedningen består av Stig Pilroth (sammankallande) samt Göran Eriksson.

Under årsmötet avhandlades en motion på stadgeändring angående antalet styrelseledamöter och suppleanter (kapitel 15 Styrelsen). Följande förslag till förändring godkändes (Där fetstil = ändringen).
”…Styrelsen skall bestå av ordföranden samt 5-7 ordinarie ledamöter och 1-3 suppleant. Varje Skandinaviskt land har rätt till minst en styrelseledamot förutsatt att det landet har minst 5 medlemmar. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte för ordinarie ledamot och ett år från årsmöte till årsmöte för suppleant. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte….”

Som följd av ovan motion godkändes det också att det skall läggas till en stående punkt på dagordningen till årsmötet som ska infalla som punkt 9. ”Fastställande av antal ordinarieledamöter jämte suppleanter i styrelsen”

Det skall kallas till en höststämma där dessa förslag skall behandlas en andra gång innan ändringen kan gå igenom.

Utöver det protokollförda samtalet diskuterades det även kommande säsong, propositioner och hästmaterial. I dagsläget ser utsikterna för Svensk arabgalopp väldigt ljus ut. 2019 hade vi 28 startande (Svensktränade) hästar där vi 2020 hade 36st startande hästar. Enligt uppgifter från tränare och ägare finns det idag 52st hästar som planeras att starta 2021, även med ett viss bortfall som man alltid får räkna med är det ändå en stor ökning!

Som vi redan visste kommer inte Gärdet och nationaldagsgaloppen att avridas i och med Covid-19, och tyvärr kommer inte heller Shadwell sponsra med DIAR dagen så länge som restriktioner för publik råder, men som det ser ut kommer detta tillbaka när pandemin och restriktionerna släpper. Glädjande nog verkar det som att Strömsholm kommer att genomföras publikfritt.

Vi i styrelsen ser fram emot ett nytt spännande tillsammans med alla aktiva.

Obs… Traditionsenligt delades det (dock endast symboliskt :)) ut diplom för årets prestationer som kommer presenteras i ett separat inlägg med foto och motiveringar.

Påminnelse om Årsmöte!

Tänk på att föranmälan är obligatorisk och görs till [email protected] senast 7 mars 2021. Ange ditt namn samt den e-postadress som du kommer identifiera dig med i Microsoft Teams. Efter anmälan kommer du att få instruktioner kring detaljerna för att genomföra årsmötet online.

Preliminära propositioner april-maj

Tävlingsdatum: 210414 – BRO PARK
ARABHÄSTLÖPNING 0 kr 1400 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 63, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger 2 kg.
Lättnad: Ej startat 2 kg

Tävlingsdatum: 210418 – BRO PARK
ARABHÄSTHANDICAP (Hcp III) 0 kr 1200 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Handicap III (64-52 kg)

Tävlingsdatum: 210428 – BRO PARK
ARABHÄSTLÖPNING 0 kr 2100 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 56,5 kg, äldre 61 kg.
Tillägg: För varje seger 2 kg.
Lättnad: Ej startat 2 kg.

Tävlingsdatum: 210502 – JÄGERSRO
ARABHÄSTLÖPNING (max 59) 0 kr 1730 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 59, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 55 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2020 2 kg.

Tävlingsdatum: 210512 – JÄGERSRO
ARABHÄSTHANDICAP (III) 0 kr 1600 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Handicap III (64-52 kg)

Tävlingsdatum: 210516 – GÖTEBORG
ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 0 kr 1200 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 55,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2020 2 kg.

Tävlingsdatum: 210530 – GÖTEBORG
ARABHÄSTLÖPNING (ox max 65) 0 kr 1600 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 55,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2020 2 kg.

Observera..!

I föregående inlägg med kallelse tillårsmöte var det fellänkat i e-posten.
Föranmälan ska göras till [email protected] senast 7 mars 2021.

om du har, eller har försökt skicka in anmälning innan idag, ombeds du att skicka in det igen. Ber om ursäkt för besväret.

/My Åberg

Kallelse till Årsmöte 2021

Då det fortfarande råder restriktioner och rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid-19 kommer vi behöva hålla årsmötet digitalt.

När: Söndagen 21 mars klockan 15.00
Hur: Onlinemöte via Microsoft Teams.

Föranmälan är obligatorisk och görs till [email protected] senast 7 mars 2021. Ange ditt namn samt den e-postadress som du kommer identifiera dig med i Microsoft Teams. Efter anmälan kommer du att få instruktioner kring detaljerna för att genomföra årsmötet online.

Dagordning och valberedningens förslag kommer att publiceras på föreningens websida  senast den 7 mars. Medlemsavgiften, om du inte redan har betalat den, är för 2021, 300 kronor.
Betalas till SARA:s PlusGiro 29 61 79-5.

Välkomna!
/Styrelsen

God fortsättning…

Ännu ett galoppår har nått sitt slut och trots att det inte blev som vi hade önskat i början på säsongen utan istället ett år kantad av pågående pandemi och inställda storlopp, har vi många ljusglimtar att se tillbaka på. Det var längesedan vi i Sverige hade en sådan tillväxt på nya hästar och också väldigt många svenskfödda. Vi har även fått förmånen att stå värd till ett av President cup löpningarna som avreds på Jägersro.

SARA tackar varmt alla medlemmar, aktiva och framför allt sponsorer, utan er hade inget av detta varit möjligt.

I bifogat dokument, finner ni samtliga resultat med vinnare/bilder från alla lopp i Sverige 2020

Another year has come to an end and despite the fact that it did not turn out as we had hoped at the beginning of the season but instead a year fraught with ongoing pandemics and canceled major races, we have many flashes of light to look back on. It was a long time ago that we in Sweden had such growth in new horses and also very many Swedish-born. We have also had the privilege of hosting one of the President’s cup races which was held at Jägersro. SARA warmly thanks all members, active and above all sponsors, without you none of this would have been possible.	

Starthästar till 2021

Nu börjar pågående säsong lida mot sitt slut och arbetet och bearbetningen av 2021’s propositioner är i full gång.

För att göra så bra säsong för så många aktiva som möjligt är det an yttersta vikt att vi i SARA och SG har korrekt underlag at arbeta utifrån. Vi ber därför alla tränare att inkomma med vilka hästar de kommer att ha i träning 2021. Om det är nya individer behöver vi Namn, ålder, kön och ev. handikapp.

Vänligen Maila dessa uppgifter till Bodil Blomqvist på [email protected]

Arbetet är redan igång, så meddela så snart som möjligt.

Hälsningar,

Styrelsen