EMIRATES BREEDING PROGRAM I

 ARABHÄSTHANDICAP (52) 40.000 kr 1400 gr För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: Aktuellt handicaptal plus 0 kg.
Anmälan: måndag 23 aug. före kl 14.00
Vikter: torsdag 26 aug. före kl 12.00
Startanmälan: måndag 30 aug. före kl 09.30