Emirates Breeding Program IV (ox max 65)

EUROPEAN BREEDERS’ PREMIUM IV (ox max 65) 40.000 kr 1200 dt
Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 65, alt inget handicaptal.
Vikt: 3-åriga 55,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2019 2 kg.