ARABHÄSTHANDICAP (52)

ARABHÄSTHANDICAP (52) 40.000 kr 2200 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 10 kg, äldre 8 kg.