ARABHÄSTHANDICAP (57)

ARABHÄSTHANDICAP (57)
39.000 kr 1600 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 6 kg, äldre 5 kg.