Al Janoobs Memorial

Al Janoobs Memorial (57) 40.000 kr 2100 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 9 kg, äldre 5 kg.