ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (Hcp III) 40.000 kr 1200 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: Handicap III (64-52 kg)
Anmälan: tisdag 6 apr. före kl 14.00
Vikter: torsdag 8 apr. före kl 12.00
Startanmälan: måndag 12 apr. före kl 09.30