ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (III) 60.000 kr 1600 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: Handicap III (64-52 kg)
Anmälan: måndag 3 maj före kl 14.00
Vikter: onsdag 5 maj före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 6 maj före kl 09.30