Arabhästhandicap

Arabhästhandicap     38 000 kr       2000 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuelt handicaptal per 160128, 4-åriga minus 5 kg,