ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING 40.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 3-åriga 53,5 kg, 4-åriga 60,5 kg, äldre 61 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 augusti 2019 2 kg.