Arabhästlöpning

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) (ox) 35.000 kr 1600 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 65 alt. inget handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 59 kg. Tillägg: För varje from 1 april 2016 insprungen summa av 10.000 kr 1 kg tom 8 kg.