ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING (max 60) 40.000 kr 1730 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 60, alt som saknar handicaptal. Vikt: 4-åriga 55 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger from 1 maj 2020 2 kg.
Anmälan: måndag 19 apr. före kl 14.00
Vikter: torsdag 22 apr. före kl 12.00
Startanmälan: måndag 26 apr. före kl 09.30