ARABHÄSTLÖPNING (max 60)

ARABHÄSTLÖPNING (max 60) 40.000 kr 1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på
anmälningsdagen högst 60, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 augusti 2021 2 kg.