ARABHÄSTLÖPNING (max 63)

ARABHÄSTLÖPNING (max 63) 40.000 kr 2100 gr
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på
anmälningsdagen högst 63, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 juni 2022 2 kg.