ARABHÄSTLÖPNING (max 65)

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 40.000 kr 1200 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2021 2 kg