ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 40.000 kr 1400 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal. Vikt: 3-åriga 54,5 kg, äldre 60 kg. Tillägg: För varje seger from 1 november 2022 2 kg.