Black Jack Mile (ox)

Black Jack Mile (ox)     35 000 kr    1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med på anmdagen högst 65 i hcptal, eller inget.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 oktober insprungen summa av 15 000 kr 1 kg.