DIAR International Fillies & Mares

DIAR International Fillies & Mares  150 000 kr   1600 gr
75 000-37 500-15 000-10 000-7 500-4 500 kr

För 3-åriga och äldre ston av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 3-åriga 52 kg, 4-åriga 59,5 kg, äldre 60,5 kg. Ingen viktlättnad för ryttare.