EMIRATES BREEDING PROGRAM I

EMIRATES BREEDING PROGRAM I (ox 52) 40.000 kr 1400 gr
Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av
bäst placerade svenskuppfödda häst.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal, 4-åriga minus 0,5 kg.