EMIRATES BREEDING PROGRAM II (ox max 60)

EMIRATES BREEDING PROGRAM II (ox max 60)
40.000 kr 1600 dt Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst.

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm dagen högst 60, alt inget handicaptal.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger from 1 september 2023 2 kg