EMIRATES BREEDING PROGRAM IV

EMIRATES BREEDING PROGRAM IV (ox max 65)
40.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på
anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 3-åriga 53,5 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2022 2 kg