EMIRATES BREEDING PROGRAM IV

EMIRATES BREEDING PROGRAM IV (ox max 65 40.000 kr 1600 dt Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst. För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 65 alt. inget handicaptal. Vikt: 3-åriga 54,5 kg, äldre 60 kg. Tillägg: För varje seger from 1 november 2020 2 kg.
Anmälan: måndag 8 nov. före kl 14.00
Vikter: tisdag 9 nov. före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 11 nov. före kl 09.30