ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING (max 63) 40.000 kr 1400 gr För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 63, alt inget handicaptal. Vikt: 3-åriga 52 kg, 4-åriga 59 kg, äldre 59,5 kg. Tillägg: För varje seger from 1 juli 2020 2 kg.
Anmälan: måndag 5 juli före kl 14.00
Vikter: onsdag 7 juli före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 8 juli före kl 09.30